Høy kapasitet og sterk kompetanse

En virksomhet i vekst

"Storm Group er et nordisk effektbyrå som skaper håndgripelige resultater for sterke brands. Vi er til stede i fire land, og har en ambisiøs vekststrategi som innebærer flere kontorer i de land vi allerede opererer i."

– Rasmus Sindberg, CEO & Partner

Høy kapasitet og fleksibilitet

Storm Groups tilstedeværelse i fire markeder gir oss fleksibilitet og kapasitet som ikke finnes hos mange andre lignende bedrifter.

Vi har ressurser og kompetanser til å gjennomføre kampanjer som krever en høy grad av koordinering fra vår administrasjon og booking-teams i forhold til bruk av territorier. Med vårt unike samarbeid med eksempelvis SEAS-NVE og Coop Mobil, arbeider vi på et nasjonalt plan ved å besøke alle deler av Danmark.

Målrettet eventledelse

I Finland håndterer vi også kampanjer med høye krav til vår administrasjon og ledelse på anvendte territorier. I nær kontakt med vår finske klient Vattenfall har vi identifisert bestemte geografiske områder hvor vi målrettet utfører våre aktiviteter.

Lignende oppgaver sees også i Sverige og Norge på våre NGO- og energikampanjer.