HÖG KAPACITET OCH STARK KOMPETENS

En växande verksamhet

”Storm Group är en nordisk effektbyrå, som skapar handgripliga resultat för starka varumärken. Vi finns i 5 länder, och vi har en ambitiös tillväxtsstrategi för flera kontor i länderna där vi redan idag är verksamma.”

– Rasmus Sindberg, CEO & Partner

Hög kapacitet och flexibilitet

Med närvaro på 4 marknader har Storm Group en kapacitet och flexibilitet som är svår att hitta hos organisationer inom branchen.

Vi har resurser, marknadsposition samt kompetens att genomföra kampanjer som kräver en hög grad av kordinationsförmåga av vår administration samt av våra booking team. Bland annat med vårt unika samarbete med SEAS-NVE och coop mobil, arbetar vi på ett riksomfattande plan och besöker alla delar av Danmark.

Målinriktad site management

I Finland arbetar vi likaså med kampanjer som ställer höga krav på vår administration samt ledning av de platser vi besökt. I tätt samarbete med vår finska klient Vattenfall, har vi identifierat specifika gegrafiska områden där vi målmedvetet utövar vår verksamhet.

Vi har också liknande kampanjer i Sverige och Norge för våra energi samt NGO klienter.