Storm Group

Storm Groups MVP

Hos Storm Group använder vi diverse metoder för att motivera vårt team till att leverera bättre försäljning. En av dessa är att månadsvis nominera den mest värdefulla spelaren, ett system som betonar säljkvalité och gruppanda.

Web

MVP härstammar från den engelska termen Most Valuable Player och benämningen uppstod ursprungligen i idrottskretsarna där en MVP valdes efter varje match. Hos Storm Group kan en team player nomineras till MVP om hen lever upp till följande kriterier; stark prestanda (detta kan även innebära starkast utveckling), säljvärde, punktlighet, hjälpsamhet samt hårt arbete.

Sales Director Mads Hartov beskriver hur

 “Termen infördes för att vi upplever att den fungerar som en motiverande faktor för vårt team att arbeta effektivare, men erbjuder även en rollmodell gruppmedlemmarna kan se upp till för att kunna utvecklas och bli bättre.”

Mads beskriver vidare “För mig är det ytterst viktigt att vår MVP är en stark team player som konstruktivt kontribuerar till teamet. MVP:n är ett exempel av utomordentlig prestation och måste således vara en person som är villig och hjälpa andra. Exempelvis Rikke som nyligen valdes till MVP har uppvisat exemplariska resultat inom försäljning, men förevisar dessutom starka ledarskapsförmågor då det infaller henne naturligt att erbjuda kvalitetscoaching för teamet- för en MVP är det viktigt att ha hela paketet”.

BEGÄRAN OM UPPRINGNING

Hej, trevligt att möta dig!

Jag heter Trine och jag är den första kontaktpunkten här i Storm Group för att diskutera hur våra sälj- och marketinglösningar kan leverera resultat till ert företag. Skriv bara in namn och telefonnummer så ringer jag upp dig.

Your VFB Pro license is UNVERIFIED. You must enter your license information before VFB Pro can fully function.

230